ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen

Door gebruik te maken van atelierferyn.be en/of door een bestelling te plaatsen, accepteer je dat je bent gebonden aan de onderstaande Algemene Voorwaarden. Zorg dat je de Voorwaarden hebt gelezen en begrepen voordat je je bestelling plaatst.

Het feit dat producten of diensten op een bepaald tijdstip op atelierferyn.be worden aangeboden, biedt geen garantie dat deze producten of diensten ten allen tijde verkrijgbaar zijn. We behouden ons het recht voor om producten op ieder willekeurig moment terug te trekken.

We behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan jou. De versie van de Voorwaarden die geldt voor jouw bestelling is de versie die te vinden is op atelierferyn.be op het moment van de plaatsing van je bestelling. Deze voorwaarden zijn enkel van toepassing bij online verkoop via atelierferyn.be en gelinkte sociale media.

2. Verkoper

Maatschappelijke zetel: Zussen Feryn BV, Desselgemstraat 75, 8540 Deerlijk, België met als zaakvoerders Yanne Feryn en Mira Feryn. Ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) met als ondernemings- en BTW nummer BE 0628 943 545.

3. Prijzen en levering

De prijzen die zijn vermeld op atelierferyn.be zijn inclusief de wettelijke BTW maar exclusief de verzendkosten. Deze prijzen zijn de enige correcte prijzen. Indien er prijsverschillen zijn op andere verkoopsplatformen, dient voor bestellingen via atelierferyn.be enkel met de prijs, weergegeven op de website, rekening gehouden te worden.

De verzendkosten zijn voor alle bestellingen in België hetzelfde. De kosten voor iedere verzendoptie worden duidelijk vermeld tijdens het bestelproces. In België bedragen de verzendkosten €5,95. Voor andere landen worden de verzendkosten berekend volgens land.

Wij nemen zelf een deel van de verzendkosten op ons omdat verzenden geen drempel zou zijn voor de klant. Wanneer een pakket door toedoen van de klant (bv niet ophalen in een pickup point waardoor het pakketje geretourneerd wordt) voor een tweede keer moet worden verzonden, wordt de volledige kost van het verzenden aangerekend (€8,95).

De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Niet betaalde bestellingen worden na 14 dagen automatisch door ons geannuleerd.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

4. Offertes en aanvaarding van de bestelling

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.
Betwisting van de factuur dient ons schriftelijk meegedeeld te worden uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de factuur.

5. Verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten, aangetekend, terugsturen naar Zussen Feryn BV, Desselgemstraat 75, 8540 Deerlijk.
Goederen die specifiek voor de koper ontworpen zijn, worden niet teruggenomen en de koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.
Goederen die specifiek met een combinatie of gravure gekozen door de koper gemaakt worden, worden niet teruggenomen en de koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.

6. Retourzending

Zussen Feryn BV garandeert een volledige vergoeding, of indien gewenst vervanging, van teruggezonden artikelen op grond van paragraaf 5 (Verzakingsrecht), op voorwaarde dat alle artikelen worden teruggezonden in dezelfde staat als waarin zij verkeerden bij ontvangst. Dit houdt in dat de artikelen niet beschadigd, vuil, gewijzigd of gedragen mogen zijn, noch enige vorm van gebruikssporen bevatten.

Indien je een artikel wilt terug sturen, moet je hiervoor gebruik maken van volgend retourformulier: http://economie.fgov.be/nl/binaries/Bijlage_2_WER_VI_Modelformulier_voor_herroeping_tcm325-246013.pdf

Je kunt de terug te sturen goederen afgeven bij een DPD pickup point in België.

Mits aan bovenstaande voorwaarden voldaan werd mag je binnen de 2 weken na ontvangst van de teruggestuurde artikelen een terugbetaling verwachten. De terugbetaling vindt plaats via dezelfde betaalwijze als die je voor je aankoop hebt gebruikt. Goederen die specifiek voor de koper ontworpen zijn, of gemaakt zijn in een combinatie die door de koper gekozen werd, worden niet teruggenomen en dus niet terugbetaald.

7. Betaalmethoden

Je kan je bestelling betalen via de online betaalmethodes. Wanneer je bestelling goed ontvangen is, krijg je alle betaalinstructies per e-mail aangeleverd. Zodra de betaling binnen is, ontvang je hiervan per e-mail een bevestiging.

Wij wijzen erop dat je de code van cadeaubonnen als kortingscode kan invullen op wegloopbandjes.be.

Je ontvangt de wettelijk verplichte factuur in de verzendbevestiging per e-mail.

8. Overmacht/Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

9. Kleuren

We doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de eigenschappen van onze producten, waaronder de samenstelling en de kleuren, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. De kleur die je ziet is afhankelijk van je computersysteem en we kunnen niet garanderen dat jouw computer deze kleuren op de juiste wijze weergeeft.

Ook wijzen wij er u op dat wij werken met natuurlijke materialen waarbij kleurspelingen en textuurverschillen mogelijk zijn.

10. Waarborg

Als de door jou gekochte goederen gebreken vertonen, zal Zussen Feryn BV de wettelijke garantievoorschriften volledig naleven. Als je een klacht hebt naar aanleiding van overduidelijke materiaal- of fabricagefouten bij de door ons geleverde goederen, waaronder transportschade, dien je ons hiervan, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd op de hoogte brengen via een aangetekende brief of email. Dit binnen de 5 dagen na ontvangst van de goederen.

Daarna stuur je de goederen zonder oponthoud terug samen met het voorgedrukte retourformulier.

11. Klachten

Wij trachten om de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto`s.

Indien er zich typfouten voordoen (materiële vergissingen, misslagen), dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Kleuren op de foto`s kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren. Instellingen en kwaliteit van jouw beeldscherm kunnen hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval. Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet aanvaarden.

Wij stellen alvast alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken.

Elke klacht dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd via e-mail of aangetekende brief te worden geformuleerd binnen de 7 dagen na ontvangst van de goederen.

Wij stellen alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten.

Indien je twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan je ons altijd contacteren voor meer info via contact@atelierferyn.be

11. Scheidbaarheid

Als enig onderdeel van deze Voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de overige Voorwaarden van kracht.

12. Wettelijke leeftijd aankoop alcoholische dranken

Door het online te bestellen van de M. Jean Feryn Gin verklaart de koper aan Atelierferyn.be de wettelijke leeftijd van 18 jaar te hebben om alcoholische dranken te kopen en of drinken. Overeenkomstig artikel 6, paragraaf 6 van de wet van 24 januari 1977 kan er ten allen tijde gevraagd worden om aan te tonen dat de klant ouder is dan 18 jaar door middel van het opvragen van uw identiteitskaart of controle van het rijksregister.

Meer info kan u terugvinden op de website van de FOD Volksgezondheid: https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/alcohol-tabak/alcohol

13. Bedrijfsgegevens

Zussen Feryn BV

Vestigingsadres: Desselgemstraat 75, 8540 Deerlijk, België

BTW-nr: BE 0628 943 545

Contactgegevens: Desselgemstraat 75, 8540 Deerlijk, België

Email: contact@atelierferyn.be(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2024 Atelier Feryn | sitemap | rss